Stichting
Opleidings- en Ontwikkelingsfonds
VOOR DE Vlakglasbranche

De Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Vlakglasbranche (STOOV) is in 1991 door de Glasbranche Organisatie,CNV-Bedrijvenbond en FNV-Bondgenoten opgericht. Als scholingsfonds is STOOV vooral gericht op het innen van de verplichte afdracht, het uitkeren van scholingssubsidies en het financieren van branchegerichte projecten.

Scholingssubsidies

In het financieringsreglement is vastgelegd onder welke voorwaarden bij STOOV aangesloten bedrijven in aanmerking komen voor scholingssubsidies. 

Bekijk meer

Loonopgaven

Voor de afdracht aan het STOOV-fonds dienen de bij STOOV aangesloten bedrijven loonopgaven in te leveren.

Bekijk meer

Brancheprojecten

Het STOOV-fonds financiert en coördineert projecten ten behoeve van zowel werkgevers als werknemers in de vlakglasbranche.

Bekijk meer
04JAN

Verlenging verletvergoeding 2016

De verletvergoeding is wederom verlengd!  

05APR

Nieuwe website STOOV!

Nieuwe website STOOV online!

Indienen subsidieverzoeken

Voor het declareren van een cursus moet een volledig ingevuld declaratie- formulier, een kopiefactuur en een kopie-certificaat worden ingediend.

Bekijk Meer

Duurzame inzetbaarheid

In de STOOV-CAO 2015 zijn afspraken gemaakt met betrekking tot duurzame inzetbaarheid van de medewerkers in de vlakglasbranche. Op dit moment wordt hard gewerkt aan de praktische uitwerking van deze afspraken. 

Op korte termijn volgt meer informatie over dit project.